Informační systém pro školy

Využijte možnosti konzultace zdarma s naším odborníkem v této oblasti ve městech: Třebíč, Velké Meziříčí, Brno.

Informační systém pro školy

Náš informační systém pro školy byl navržen a vyvíjen pro potřeby školského prostředí.

Informační systém pro školy soustředí veškeré potřebné informace o učebních oborech, předmětech, osnovách, výukových materiálech, třídách, studentech a jejich klasifikaci, a tím usnadní a zpřehlední sdílení informací z jednotlivých oborů (ať už mezi učiteli samými nebo mezi učiteli a žáky) a vedení veškeré agendy související s výukou.

Tento informační systém pro školy přináší snazší přidělování úkolů vybraným skupinám žáků, kontrolu plnění úkolů jednotlivými studenty, usnadnění klasifikace a přehled o klasifikaci.

Informační systém pro školy dále umožňuje zpřístupnit žákům množství doplňkových informací, vzdělávacích materiálů a testů, na kterých si mohou prohlubovat a ověřovat získané znalosti.

Informační systém pro školy - funkce

Informační systém pro školy - příklad funkcí:

 • Správa učebních oborů, předmětů, doplňování článků, učebních osnov atd.
 • Nahrávání souborů - např. ke konkrétním předmětům lze nahrávat související soubory ke stažení.
 • Fotogalerie - snadné vytváření fotogalerií.
 • Testy - vytváření testů (výběrové doplňovací, srovnávací), které si mohou studenti v rámci přípravy na výuku procházet a tím si ověřovat své znalosti. Informační systém pro školy umožňuje doplnit testy i o obrázky.
 • Vedení klasifikace žáků.
 • Informační systém pro školy umožňuje přidělování úkolů (celým třídám nebo i vybraným jednotlivcům) - učitelé mohou zadávat prostřednictvím systému úkoly studentům, doplnit podrobné zadání úkolu, nahrát podkladové soubory potřebné pro tento úkol, stanovit termín odevzdání, provést klasifikaci. Žákům se zadaný úkol zobrazí v jejich profilu a veškeré informace mají okamžitě k dispozici.
 • Diskuze k předmětům - žáci i učitelé společně mohou komunikovat i prostřednictvím diskuzí.
 • Uživatelské účty s různou mírou oprávnění. Lze vytvářet a spravovat účty jak učitelů, tak i žáků.

Informační systém pro školy - nadstavbové funkce

Informační systém pro školy je možno na přání libovolně měnit a přizpůsobit ho tak na míru každé škole. Na základě individuálních přání klienta lze informační systém pro školy doplnit např. o:

 • tisk vysvědčení a třídních výkazů,
 • sestavení rozvrhu hodin,
 • plánování akcí školy,
 • inventarizaci majetku,
 • evidenci knih ve školní knihovně a jejich vypůjčování a mnoho dalšího.

Informační systém pro školy - uživatelé

Informační systém pro školy umožňuje nastavit každému uživateli potřebnou míru oprávnění a zároveň přihlašovací jméno a heslo.

Učitelé

 • Informační systém pro školy umožňuje spravovat obsah (např. články, osnovy výuky, testy, úkoly, fotogalerie apod.) pověřeným učitelům.
 • Informační systém pro školy umožňuje učitelům zadávat žákům (ať už celým třídám nebo jen vybraným jednotlivcům) úkoly, je možno stanovovat termín odevzdání úkolu, vytvářet si poznámky týkající se jeho zpracování nebo stavu (odevzdáno / neodevzdáno) a také přímo v systému tyto úkoly klasifikovat.
 • Pověření učitelé mohou pro jednotlivé obory a předměty vytvářet testy, které mohou být klasickou formou výběrových testů (správně může být buď jediná nebo i větší počet odpovědí), doplňovací či srovnávací. K testům lze doplnit i fotografie.

Studenti

 • Žáci mohou obsah pročítat, nikoli upravovat, mohou však společně komunikovat a vyjadřovat se k obsahu článků prostřednictvím příslušných diskuzí, radit si a pomáhat s případnými nejasnostmi ohledně učiva atd.
 • Každý student se přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem, tím získá přístup ke svému účtu (systém je zabezpečen tak, aby žádný student neměl přístup k ostatním údajům jiného žáka).
 • Po přihlášení žák získá okamžitý přehled o svých úkolech - které úkoly mu byly přiděleny, jaký je termín a stav odevzdání úkolu, jak byl jeho úkol oznámkován, zároveň se mu u úkolu zobrazí případné poznámky od učitele.

nahoru