Zapojení společnosti MATCOMP s.r.o. do pilotního projektu ROZAM

ROZAM

Stáhnout prezentaci k projektu ve formátu ppt

Stáhnout prezentaci k projektu ve formátu pdf

Společnost MATCOMP s.r.o. se zapojila do projektu ROZAM zaměřeného na vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků.

Tento projekt probíhal v termínu od 1. 12. 2007 do 30. 5. 2008 a celkem jsme proškolili 80 zaměstnanců z 19 firem.

projek ROZAM

Co jsme školili

 • Kancelářské programy
  • Microsoft Office 2003
   • Word 2003
   • Excel 2003
   • PowerPoint 2003
   • Access 2003
  • OpenOffice.org - alternativa ke kancelářskému balíku Microsoft Office
   • OpenOffice.org Writer
   • OpenOffice.org Calc
   • OpenOffice.org Impress
 • Grafické programy
  • CorelDRAW 11
  • GIMP
 • Cizí jazyky
  • Angličtina
  • Němčina
projek ROZAM

Průběh projektu

Náplň vzdělávacích kurzů byla vždy přizpůsobena individuálním požadavkům klientů a byla zaměřena jak na začínající, tak i pokročilé uživatele.

O nabídku vzdělávání měli zájem především vedoucí pracovníci. Zaměstnavatelé upřednostňovali individuální školení zaměstnanců vlastní firmy, o jazykové kurzy projevily zájem především dceřinné společnosti zahraničních firem a společnosti obchodující se zahraničím. Vstupní úroveň znalostí byla poměrně nízká, výsledkem bylo její zvýšení u všech účastníků. Partnerské subjekty by dále uvítaly školení většího rozsahu.

Projekt byl přínosem pro účastníky i vzdělavatele a přináší efekt celému regionu. Naše školící středisko bylo s jeho výsledky spokojeno a hodlá ve vzdělávání firem i nadále pokračovat, ať už zapojením do podobných projektů, tak i po vlastní ose.

Hodnocení projektu účastníky

"S projektem jsme byli spokojeni, vstoupili jsme do systému ROZAM z důvodu cenové výhodnosti a obsahu vzdělávacího kurzu. Průběh kurzu, jeho odborné vedení i organizační zabezpečení byly realizovány ve vysoké kvalitě. Tento kurz a ROZAM doporučujeme."
PhDr. Jindra Stříbrská

"Tento projekt je velmi záslužný. Umožňuje vzdělávat zaměstnance drobných podnikatelů, aniž by to neúnosným způsobem zatížilo jejich rozpočet. Měla jsem možnost navštěvovat kurz pro ovládání programů Word a Excel. S tímto kurzem jsem moc spokojena."
Jitka Kaletová

"Do tohoto projektu naše firma vstoupila na základě vlastních potřeb individuálního školení. Dalšími důvody byla potřeba řešení nejasností firmy v oblasti informačních technologií a zvýhodněná cena kurzu díky dotacím. Díky tomuto projektu jsme získali potřebné informace a s úrovní znalostí lektora i s úrovní vybavení střediska jsme byli velice spokojeni."
Jindřich Štěrba

Závěrečná konference projektu ROZAM

12. června 2008 se uskutečnila závěrečná konference projektu ROZAM v Praze v paláci Žofín. Účastníky konference zde s průběhem a výsledky projektu seznámila i RNDr. Jana Matesová.

Fotografie z konference:

RNDr. Jana Matesová na závěrečné konferenci projektu ROZAM v Praze RNDr. Jana Matesová na závěrečné konferenci projektu ROZAM v Praze RNDr. Jana Matesová na závěrečné konferenci projektu ROZAM v Praze RNDr. Jana Matesová na závěrečné konferenci projektu ROZAM v Praze

nahoru