logo ESF vlajka CR logo UP

Rekvalifikační program na vytvoření dalších odborníků v IT

Stáhněte si letáček.

 • Název programu: Rozvoj lidských zdrojů
 • Opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
 • Priorita 1. Aktivní politika zaměstnanosti, Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání
 • Číslo výzvy: 03
 • Název projektu: Rekvalifikační program na vytvoření dalších odborníků v IT

Projekt je již úspěšně zrealizován, všech 66 klientů nastoupilo do projektu, pouze 3 klienti nedokončili závěrečný specifický kurz - 2 pro nemoc, jeden pro nástup do zaměstnání.

Více než 60% ze všech klientů, kteří tento projekt absolvovali, si našlo zaměstnání.

Cíle projektu

Cílem tohoto projektu bylo pomoci ohroženým skupinám v celkovém počtu 66 účastníků pocházejících z oblastí kraje Vysočina, okres Třebíč 2/3, okres Jihlava 1/6 účastníků a Žďár nad Sázavou 1/6 účastníků. Projekt pomáhal zejména mladým lidem, ženám na nebo po mateřské a osobám pečujícím o nějakou osobu v nouzi. Navrhované programy byly realizovány zejména pro OSVČ, aby mohly pracovat doma a plnit své rodinné povinnosti a zároveň finančně zabezpečit rodinné příslušníky.

Osoby, kterých se projekt týkal:
 • uchazeči o zaměstnání, tedy o méně než 6 měsíců u osob do 25 let
 • osoby evidované úřadem práce méně než 12 měsíců u osob nad 25 let
 • minimální středoškolské vzdělání s maturitou
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané
 • osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností, tedy o osoby z řad uchazečů o zaměstnání, které náleží k tzv. znevýhodněným skupinám na trhu práce
Byly to především osoby:
 • do 25 let a absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku,
 • těhotné ženy
 • osoby pečující o dítě do 15 let věku nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postiženého člena rodiny
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců.

Podmínky vstupu do projektu

Nejdříve proběhl výběr ve spolupráci s Úřadem práce. Potencionální uchazeči o zařazení do projektu byly seznámeni s obsahem a možnostmi projektu, jeho organizací i podmínkami účasti, tedy absolvováním vstupního testu a individuálního pohovoru, obsahem a rozsahem jednotlivých částí rekvalifikačních kurzů i s poradenských programem, který je součástí projektu.

Každý zařazený klient měl propláceno jízdné, kromě MHD.


Tento projekt je spolufinancován EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

nahoru