Organizace kurzů

Charakteristika a cíl vzdělávacích akcí

Organizace počítačových kurzů
 • Hlavním cílem této činnosti je vzdělávat širokou veřejnost ve výpočetní technice na základě neustále se vyvíjejících skutečností.
 • Klademe si též i za cíl seznamovat veřejnost s novinkami na softwarovém i hardwarovém trhu.
 • Obsah a metodika kurzů je výsledkem dlouhodobé pedagogické činnosti lektorů.
 • Kurzy jsou určeny jako doplněk vzdělávání, např. pro pracovníky státní správy, drobné podnikatele, učitele a další osoby, které (nejen) při své práci potřebují využívat výpočetní techniku.
 • U kurzů pro začátečníky není požadována žádná vstupní znalost, u nadstavbových kurzů je požadovaná znalost uvedena u tématických plánů jednotlivých kurzů.
 • Pestrost nabízených kurzů by měla posloužit různě znalým osobám daného zaměření.

Kritéria pro výběr účastníků vzdělávací akce

Výběr účastníků vzdělávacích akcí
 • V tématickém plánu každého kurzu jsou stanoveny požadavky na vstupní znalosti účastníka kurzu.
 • Žádosti jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly jednotlivé přihlášky, dle požadavků účastníků a kapacity učeben.
 • Plán individuálních kurzů je vždy sestaven po dohodě s klientem a přizpůsoben úrovni znalostí klienta.

Časový plán kurzů

Rekvalifikační kurzy zpravidla probíhají 2-3 x týdně v dopoledních hodinách, ostatní kurzy obvykle 1–2 x týdně v odpoledních hodinách, individuální kurzy probíhají v termínech a časech po dohodě s klientem.

Celkové hodinové dotace jsou uvedeny v seznamu kurzů.

Tématické plány jednotlivých kurzů

 • Tématické plány jednotlivých kurzů jsou popsány v sekci kurzy.
 • Tematický plán individuálních kurzů je sestaven na míru dle potřeb klienta.

Vyhodnocení průběhu a účinnosti vzdělávací akce

Na závěr kurzu proběhne ústní formou prověření znalostí účastníků kurzu. Účastníci, kteří prokážou dostatečnou znalost uvedené problematiky, obdrží akreditované osvědčení o absolvování kurzu (v případě akreditovaných kurzů).

Materiální, technické a finanční zabezpečení vzdělávací akce

Organizátor kurzu je oprávněn k podnikání v předmětném oboru na základě živnostenského listu.

nahoru