Základy práce s PC

Osobní počítače

 • procesor, paměť RAM, paměť cache, paměť ROM, disková paměť
 • diskety, CD-ROM, klávesnice, myš, tiskárna, monitor, další přídavná zařízení
 • viry a ochrana proti nim

Hlavní panel, menu Start, systém nápovědy, systém nabídek, kontextová nabídka

 • práce s okny, dialogové panely
 • práce se soubory a složkami - pojmy soubor, dokument, složka, jejich vnitřní reprezentace, typy souborů, vazba na typy ikon a příponu souboru, kontextové menu objektu
 • adresářová struktura dat
 • struktura disku i systému, strom složek, sbalení, rozbalení adresáře, vazba na okno složek a souborů, nadřízená, podřízená, aktuální složka, hlavní adresář
 • Koš a jeho význam
 • možnosti obnovení vymazaného souboru, vysypání Koše, konfigurace parametrů
 • základní obrazovka, pohyb kurzoru, práce s myší, psaní textu, režim vkládání a přepisu, psaní speciálních znaků

Uložení souboru, přesun mezi otevřenými soubory, uspořádání oken

 • označení slova, řádku, věty, odstavce, dokumentu, delšího textu, od kurzoru do konce nebo začátku řádku, do konce nebo začátku dokumentu
 • formátování znaku a odstavce pomocí ikon i menu, nástrojový a formátovací pruh, páska
 • práce s bloky - mazání, přepsání, přesun, kopírování bloku, funkce schránky, metoda uchop a táhni

Princip el. pošty, složky pošt. klienta, panely nástrojů, práce se zprávami

 • webová stránka, hypertext, adresy na Internetu, organizace sítě, služby Internetu
 • Internet Explorer - práce s odkazy, tlačítka Zpět, Vpřed, Stop, funkce pro urychlení práce vyhledávání s Internet Explorerem

Zpět na Seznam kurzů

nahoru