Excel 2003

Základní práce se souborem

 • otevření, uložení a zavření sešitu
 • automatické uložení provedených změn, záložní kopie, uložení v jiném formátu souboru
 • vyhledávání sešitu, nahlížení do sešitu a zobrazení souhrnných informací
 • označení, výmaz, kopírování a řazení souborů, vytvoření nového adresáře
 • vložení, odstranění, přejmenování, skrytí, přesun a kopie listů pomocí lokálního i hlavního menu, pomocí záložky
 • přechod mezi dokumenty, jednotlivými okny, jednotlivými listy
 • adresa buněk, aktivní buňka, změna aktivní buňky, posouvání listu, přechod na určité místo listu

Zadávání a oprava dat

 • zadávaní dat do buňky, označení jednotlivých buněk, úseku, nesouvislých oblastí, řádků, sloupců, celého listu
 • pohyb v označených buňkách
 • vyplnění všech označených buněk stejným obsahem
 • odvolání a opakování příkazu, nápověda
 • zarovnání nadpisů nad oblastí, výplňový úchyt
 • zobrazené a uložené hodnoty, formát měny, úprava šířky buněk, datum a čas
 • vytvoření vlastního seznamu pro automatické vyplňování
 • operátory ve vzorcích, součet buněk, odkazy na jiné listy sešitu
 • přesun a kopírování buněk, vzorců a odkazů, použití názvů
 • vkládání, odstraňování a výmaz buněk, řádků a sloupců
 • vyhledávání buněk s obsahem určitého typu

Funkce, grafické objekty v tabulkách a grafech

 • vložení součtového vzorce, vložení více vzorců pro součet, vložení celkových součtů
 • průvodce funkcí
 • oprava funkcí v existujícím vzorci, propojení sešitů, opravy v polích, pole konstant
 • kopírování a přesun buněk, vložení několika kopií
 • formát údajů, zarovnávání v tabulce, okraje, vzorky, barvy
 • kopírování, předefinování, odstranění stylu
 • kreslení čáry, obdélníku, elipsy, oblouku, křivky, čáry od ruky, polygonu, změna tvaru
 • označování, seskupování, překrývání grafických objektů
 • změna velikosti, přemisťování a kopírování grafických objektů
 • formátování, skrytí a tisk grafických objektů

Graf

 • vytvoření grafu vloženého do tabulky
 • označení prvků grafu, doplnění grafu popisem, nadpisy atd.
 • hotový a vlastní automatický formát, formátování grafu

Práce s daty ve tvaru seznamu

 • vytváření seznamu v listu
 • upravování záznamu, přidání, rušení záznamu, hledání záznamu
 • řazení dat, vyhledávání a zobrazení podmnožiny dat, použití automatického filtru
 • vyhledávání a zobrazení podmnožiny dat, použití automatického filtru
 • řazení vybraných dat podle více kritérií, porovnávací kritéria
 • kopírování přefiltrovaných dat

Zpět na Seznam kurzů

nahoru