Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Inovativní metody dalšího vzdělávání

O projektu

Inovativní metody dalšího vzdělávání
 • Firma MATCOMP s.r.o. dokončila dne 30.9.2014 realizaci projektu Inovativní metody dalšího vzdělávání.
 • Cílem projektu bylo prohloubení nabídky a zvýšení kvality dalšího vzdělávání v kraji Vysočina především v oblasti pokročilejších IT znalostí.
 • Forma e-learningu přináší časovou flexibilitu při vzdělávání a umožní tak zvyšovat kvalifikaci i lidí, kteří by z časových důvodů nemohli navštěvovat běžné kurzy. Distanční forma je doplněna individuálními konzultacemi dle časových možností účastníků.
 • Projekt byl realizován od 1.7.2012 do 30.9.2014.
 • Prezentaci o projektu si stáhnete kliknutím na tento odkaz. (PPSX, 3,5 MB)

Komu byl projekt určen?

Projekt byl určen účastníkům dalšího vzdělávání z Kraje Vysočina (s bydlištěm nebo výkonem práce na Vysočině), např.:

 • Zaměstnancům, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci;
 • Rodičům na rodičovské dovolené;
 • Nezaměstnaným, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce;
 • Osobám se zdravotním postižením nebo pečujícím o osobu blízkou.

Aktivity projektu

V rámci projektu jsme vytvořili inovativní systém vzdělávání postavený na dvou pilířích: e-learningu a osobních konzultacích.

Bylo vytvořeno 5 vzdělávacích modulů:

 • Webové technologie
 • Digitální grafika a design
 • Softwarová řešení zdarma
 • Ekonomický systém
 • Správa počítačové sítě

V rámci projektu proběhlo pilotní ověření těchto vzdělávacích modulů. Účastníci pilotního ověřování získali přístup ke vzdělávacím materiálům (e-learningové moduly). Dále měli k dispozici odborné konzultace a poradenskou činnost. Veškeré tyto aktivity byly pro účastníky pilotního ověřování zdarma.

Vzdělávací moduly

Webové technologie

Témata: PHP, SQL, XML, Javascript, ASP.NET

V tomto modulu se účastníci naučí využívat pokročilých technologií a funkcí pro tvorbu webových aplikací, spravovat databáze, využívat Javascript.

Digitální grafika a design

Témata: Blender - tvorba 3D grafiky, Photoshop, Illustrator, Flash, ActionScript

V tomto modulu se účastníci naučí vytvářet, zpracovávat a upravovat digitální grafiku (2D i 3D) a tvořit animace v nejrozšířenějších programech.

Softwarová řešení zdarma

Témata: OpenOffice.org - kancelářský software (alternativa k MS Office), Mozilla Firefox - prohlížeč WWW stránek (alternativa k Internet Exploreru), Mozilla Thunderbird - poštovní klient (alternativa k MS Outlooku)

V tomto modulu se účastníci naučí využívat kancelářské aplikace, prohlížeč WWW stránek a poštovního klienta, které jsou k dispozici zdarma.

Ekonomický systém

Témata: Ekonomický systém POHODA

V tomto modulu se účastníci naučí používat ekonomický systém POHODA pro vedení účetnictví.

Správa počítačové sítě

Témata: Správa počítačové sítě

V tomto modulu se účastníci naučí zkonfigurovat nastavení sítě, nainstalovat operační systém, instalovat běžné aplikace, spravovat účty a skupiny, nastavovat oprávnění pro přístup k datům, nastavovat práva k použití počítače. Absolvent kurzu bude schopen běžné údržby menší počítačové sítě.

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (www.esfcr.cz)
Prioritní osa: 3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název projektu: Inovativní metody dalšího vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/03.0009
Realizátor projektu: MATCOMP s.r.o.
Celkové způsobilé výdaje: 2 998 002,40 Kč
Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR: 449 700,36 Kč
Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu: 2 548 302,04 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

nahoru